Studio Line

Studio Line          Unibride Exclusive Wedding Studio

Studio Line เป็นชื่อบริการด้านการถ่ายภาพ Pre Wedding และ การถ่ายภาพวันงานจริง Studio Line ให้บริการถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่ด้วยทีมงาน

ช่างแต่งหน้าทำผม ช่างภาพและStylist   ที่ให้บริการอย่างเป็นกันเองและเข้าใจความต้องการของคู่บ่าวสาวในราคาที่ย่อมเยาว์ 

 คู่บ่าวสาวที่ใช้บริการของเราส่วนใหญ่จะพึงพอใจในผลงานและมักแนะนำให้เพื่อนๆมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง 

Studio Line  ไม่เน้นการออกบูธตามสถานที่จัดงานต่างๆโดยจ้างพนักงานขายอิสระเพื่อหาลูกค้าซึ่งบางคนจะโฆษณาหรือเสนอเงื่อนไขที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเมื่อมาใช้บริการจริง

วิธีการที่  Studio Line   ทำ  คือเราจะเชิญลูกค้าหรือคู่บ่าวสาวให้เข้ามาดูผลงานที่เป็นจริงของเราและพูดคุยกับฝ่ายบริการลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำของเรา

ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ผลงานตรงตามข้อตกลงและราคาไม่บานปลายอย่างแน่นอน

facebooklikebutton.co