BABARA 1018

ชุดแต่งงานแบบ Ball Gown แขนข้างเดียว ตกแต่งไหล่ด้วย ขนนก ระบายและดอกไม้เล็กๆ กระโปรงตกแต่งด้วยชิ้นผ้าวงกลมผ้า Organga Satin และ Organga อีก 2 ชนิด นับร้อยชิ้นฟูกระจายเต็มเกือบทั้งตัว

You may also like
facebooklikebutton.co