Chaya
Chaya คือ แบรนด์เช่าเพื่องานถ่ายรูปพรีเวดดิ้งของเรา ที่มีแบบชุดวิวาห์ให้คุณเลือกได้มากกว่า สะดวกและมีอิสระเข้ากับคอนเสปที่คุณอยากให้เป็น
Chaya ตัดเย็บด้วยความปราณีตในมาตรฐานที่สูงกว่าชุดเช่าทั่วๆไป คุณจึงมั่นใจได้ว่าภาพถ่ายความประทับใจของคุณ จะออกมาพิเศษอย่างที่คุณต้องการ
All of Chaya
facebooklikebutton.co