B1009

แบบชุดแต่งงาน B1009 ออกแบบมาให้ใช้ได้ 2 โอกาส ( 2 in 1) ตัดเย็บด้วยผ้า Organza Satin จุดเด่นอยู่ที่กุหลาบที่ตัวกระโปรงซึ่งจับด้วยผ้า2สี ครีม แชมเปญ และ เมื่อถอดกระโปรงท่อนล่างออกจะได้ชุดราตรีสั้นที่ใช้ในงาน After Party ได้

You may also like
facebooklikebutton.co